Keutamaan Do’a dan Dzikir

 KEUTAMAAN DO’A DAN DZIKIR

 

KEUTAMAAN DO’A

Allah berfirman:

ayat19.jpg

Dan Rabb-mu berfirman: ‘Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah (berdo’a) kepada-Ku akan masuk Neraka Jahannam dalam keadaan hina dina.” (QS Al Mu’min :60)

Baca entry selanjutnya

Iklan

Do’a Yang Berkaitan Dengan Puasa

 DO’A YANG BERKAITAN DENGAN PUASA

 

1. Do’a Ketika Berbuka bagi Orang Yang Berpuasa

ayat18.jpg

Telah hilang rasa haus, dan urat-urat telah basah serta pahala telah tetap, insya Allah.” (HR. Abu Dawud, ad Daraquthni, al Hakim)

 

2. Do’a Apabila Berbuka Puasa Di Rumah Orang Lain

ayat27.jpg

Telah berbuka orang-orang yang berpuasa di rumahmu dan orang-orang yang baik memakan makananmu, serta Malaikat mendo’akan agar kamu sekalian mendapat rahmat.” (HR. Abu Dawud, an Nasa-i, Ibnu Sunni, Ahmad)

Baca entry selanjutnya

Do’a Makan

 

DO’A MAKAN

 

1. Do’a Sebelum Makan

Apabila seseorang di antara kamu memakan makanan, hendaklah membaca:

ayat17.jpg

Dengan Nama Allah (aku makan).”

Apabila lupa pada permulaannya, hendaklah membaca:

ayat25.jpg

Dengan Nama Allah di awal dan di akhirnya.” (HR.Abu Dawud, At Tirmidzi)

Baca entry berikutnya